Ogród

Jak powinno się stosować środki ochrony roślin?

środki ochrony roślin

Koniecznie należy zdawać sobie sprawę, że według obowiązującej ustawy o ochronie roślin w zwalczaniu chwastów, szkodników i chorób, w pierwszym etapie trzeba zastosować metody biologiczne, hodowlane, agrotechniczne lub integrowanej ochrony roślin. Dopiero w kolejnym etapie powinny być użyte środki ochrony roślin sklep internetowy.

O czym należy pamiętać stosując środki ochrony roślin?

Warto mieć świadomość, że w handlu mogą być tylko i wyłącznie środki ochrony roślin w oryginalnych, a także bardzo szczelnie zamkniętych opakowaniach. Rekomendowane jest chronienie tego typu preparatów przed dziećmi.

Należy zdawać sobie sprawę, że na roślinach, które są uprawiane w strefach ochronnych ujęć, na terenie otulin parków narodowych, uzdrowisk, rezerwatów przyrody, można stosować tylko takie preparaty, których stosowanie nie będzie zabronione w tego typu miejscach.

Jakie kwestie należy jeszcze uwzględnić stosując środki ochrony roślin sklep internetowy?

Godny uwagi jest fakt, że właściciele gruntów, na których wykonuje się różnego rodzaju zabiegi ochrony roślin zobowiązani są do prowadzenia ewidencji zawierającej: nazwy roślin, powierzchnie uprawy roślin, terminy wykonywania poszczególnych zabiegów ochrony roślin, przyczyny zastosowania określonych preparatów czy nazwy środków oraz ich dawki.

Koniecznie należy również zdawać sobie sprawę, że wszystkie zabiegi przy wykorzystaniu środków ochrony roślin muszą być wykonywane tylko i wyłącznie przez osoby, które dysponują zaświadczeniem z odbytego szkolenia dotyczącego ich stosowania. Warto wiedzieć, że wspomniane zaświadczenie jest ważne przez 5 lat od momentu ukończenia danego szkolenia.